KONTAKTY, CONTACT US

doručovací adresa, Address:
Zámek Nový Světlov
Světlov  291, Bojkovice
687 71, Zlínský kraj
 
RECEPCE
603 587 339 7:30 - 15:30
572 588 099
E-mail: recepce@zameksvetlov.cz
 
PROVOZ
Zdeněk Krajča
ředitel, Operations Director
Tel.:      +420 572 666 222, 603 587 336
 
 
 
 
SVATEBNÍ OBŘADY, WEDDING CEREMONIES
E-mail: recepce@zameksvetlov.cz
kompletní zajištění svatebního dne
(obřad, hostina, výzdoba, zajištění šatů, služby vizážistky)
Complete arrangement of your wedding day (ceremony, banquet, decorations, wedding
dresses, make-up artist services)
 

přímý kontakt na majitele, Owner contact:

bess.building@post.cz
(Vaše náměty, připomínky, návrhy na kulturní program a jakékoli jiné podněty zasílejte prosím na výše uvedenou e-mailovou adresu, kterou spravuje přímo statutární zástupce vlastníka Zámku Nový Světlov)

(Please send your comments, suggestions for the cultural program and any other suggestions
to the above email address that is managed by the statutory representative of the owner of Chateau Novy Svetlov)